Verkeerssituatie en veilige route rond Kindcentrum Reuzepas.

Verkeerssituatie en veilige route rond Kindcentrum Reuzepas.

Rond de school gelden een aantal regels die nodig zijn om er voor te zorgen dat er bij de aanvang en het einde van de school geen onveilige situaties ontstaan. Een belangrijke regel is de rijrichting rond de school. Voor een goede doorstroming van het verkeer is het aan te raden om de Verdistraat in te rijden aan de kant van de Sweelinckflat en NIET vanaf Spaans Neerbeek. Parkeergelegenheid is er in Spaans Neerbeek en zijstraten en in de parkeerhaven aan de Lienaertsstraat. Door de leerkrachten wordt regelmatig met de kinderen stilgestaan bij de school-thuisroute. Kinderen die lopend naar school komen, doen dit op de meest veilige manier door gebruik te maken van de oversteekplaatsen op de Jos Klijnenlaan. De beste route is de weg tussen de flats aan de Jos Klijnenlaan langs Sportvision. Kinderen die met de fiets naar school gaan, nemen uiteraard de kortste route. Een gedeelte van het plein is ingericht met fietsenrekken. Met de fiets aan de hand kunnen de kinderen daar naartoe lopen en daarvan gebruik maken.

kaartje School

Terug naar Nieuws