Basisschool Reuzepas kweekt groenten op hightech manier

GELEEN – Als allereerste basisschool in Zuid-Limburg beschikt basisschool Reuzepas in Geleen over GrowWizzKid: een lesprogramma met een hightech binnenteeltsysteem. De leerlingen kweken onder andere groenten als sla, worteltjes en radijs en kruiden ín de school. Ambitie met het programma is om niet alleen de leerlingen maar ook de wijk van een gezonde en duurzame schoolomgeving te laten profiteren.

Basisschool Reuzepas had de GrowWizzKid primeur in de provincie Zuid-Limburg. Onder leiding van GrowWizzKid-instructeur en regio-verbinder Rudy Klaassen zijn de leerlingen in mei vol enthousiasme tijdens technieklessen gestart met het eigenhandig opbouwen van een heus binnenteeltsysteem. Zodra het bouwwerk klaar was, startten ze met zaaien en kweken van groenten. De eerste groep leerlingen weet nu precies hoe het proces van zaadje tot plant verloopt. En dat hightechteelt een belangrijke bijdrage levert aan gezondheids- en wereldvoedselvraagstukken.

Voedsel verbindt in vele opzichten GrowWizzKid is een praktisch jaarrond lesprogramma dat naast kennis en kunde ook gedragsverandering teweegbrengt. Want wat je zelf kweekt, wil je zelf ook eten. Directeur van de Reuzepas Lily Werner vertelt: “We vinden dat élk kind recht heeft om te leren over het belang van gezonde leefstijl, gezonde voeding en de herkomst daarvan en de impact op onszelf en onze leefomgeving. Voedseleducatie koppelen we met GrowWizzKid aan taal, rekenen, techniek, duurzaamheid en wereldoriëntatie. We werken vanuit de verwondering van kinderen. We verwachten dan ook dat GrowWizzKid daar een grote invloed op heeft.”

Gezonde ambities in school Basisschool Reuzepas is met GrowWizzKid hard op weg de school gezonder te maken en ambieert Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) te worden. Het meerjarige GBT-project van veel partners zoals Provincie Zuid-limburg en Universiteit Maastricht laat volgens de onderzoekers duidelijk zien dat hoe jonger je begint met het aanleren van een gezonde levenswijze, hoe meer effect het heeft op de langere termijn. Kinderen nemen het gezonde gedrag bovendien mee naar huis, en zorgen op die manier voor gedragsverandering bij de ouders. Vooral de kwetsbaarste gezinnen hebben hier veel baat bij.

Ook de wijk heeft profijt De gemeente Sittard-Geleen en ZoWonen zien ook belang in de structurele aanpak voor een gezonde en duurzame schoolomgeving. De gemeente en de woningbouwvereniging maakten met een donatie de aanschaf van het lesprogramma voor Reuzepas mede mogelijk. “GrowWizzKid activeert een sociale beweging, die via leerlingen van de school ook gezondheid, duurzaamheid, voedselkennis en innovatie in de hele gemeenschap bevordert. Impact maken doe je samen, we zijn erg blij met de steun van de gemeente en ZoWonen,” zegt Lily Werner. De volgende stap is onder andere samenwerking met CNME De Rollen en IVN om de buitenruimte te vergroenen en verduurzamen met een Tiny Forest en een Voedselbosje. Daarin wordt verbinding gezocht met wijkcentrum Zuidkamer en de tuinen van Zuid, die ook een betere leefomgeving stimuleren.

Terug naar Nieuws