Leerlingen geven ons een 8,2Bron: Scholen op de Kaart!

Parro (logo)

Ziek- en afmelden

Absenties

Mijn kind is ziek?

Is uw kind ziek of kan hij of zij om een andere reden niet naar school komen? Meld uw kind dan vóór 09.00 uur ’s ochtends af. Dit kan telefonisch via 046 47 47 207 of via Parro.

Verlof aanvragen

Soms is er een reden waarom uw kind (tijdelijk) niet naar school kan. Bijvoorbeeld bij een huwelijk of religieuze feestdagen. U dient de verlofaanvraag in bij de directeur van onze school via het online aanvraagformulier. De directie toetst uw aanvraag aan de wetgeving.

Ongeoorloofd afwezig

Wanneer wij als school geen tijdige afmelding hebben ontvangen, zullen wij na 09.00 uur zelf contact met u opnemen. Bij geen gehoor zijn wij genoodzaakt uw kind te registreren als ongeoorloofd afwezig.

Als uw kind te vaak afwezig is, schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die kan in gesprek gaan met ouders en leerling om te kijken wat er aan de hand is. Scholen zijn verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar.