Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

  • Marie-Jose Hermans (voorzitter)
  • Brigitte Koopmans
  • Donny Moonen

Oudergeleding:

  • Dely Keulers
  • Koen Ewalds
  • Guido Luijten