Leerlingen geven ons een 8,2Bron: Scholen op de Kaart!

Parro (logo)

Partners

Samenwerken

Trots!

De kracht van ons onderwijs reikt verder dan de muren van het klaslokaal, en we zijn er trots op nauw samen te werken met diverse partners die onze missie ondersteunen. Zowel lokaal als nationaal.

Escplore

Gymlessen

Beweging en sport zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Op onze school wordt hier actief aandacht aan besteed. Leerlingen van groep 1 en 2 begeven zich dagelijks naar de speelzaal op school of spelen buiten. Voor de groepen 3 tot en met 8 zijn er wekelijks minstens twee gymlessen in de gymzaal. Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht van Ecsplore voor alle groepen. Recentelijk hebben we ook de speelplaats heringericht om kinderen in de pauzes uit te dagen tot meer beweging. Bovendien zorgen onze leerkrachten tussen de lessen door regelmatig voor extra beweegmomenten. Op deze manier streven we ernaar een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen.

Sport na school

Natuurlijk is sporten tijdens schooltijd ontzettend leuk, maar wil uw kind ook na school nog in beweging blijven? Dat kan! In de gymzaal nabij school organiseert Escplore diverse leuke en laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten direct na de schooluren. Indien mogelijk werken we samen met lokale (sport)verenigingen, zodat uw kind meteen ontdekt wat zij te bieden hebben.

Elke week worden er activiteiten aangeboden voor alle leerlingen, van groep 1 tot en met 8. Deze (gratis) lessen worden professioneel verzorgd door vakleerkrachten van Escplore.

Wat doet Escplore?

Gymlessen

De vakleerkrachten van Escplore verzorgen onze gymlessen.

Sport na school

Organiseert gratis sportlessen na schooltijd.

GrowWizzKid

Sinds 2021 zetten we ons extra in voor natuuronderwijs op school. We gebruiken daarvoor het GrowWizzKid (GKW) programma, dat over eten, natuur, techniek, duurzaamheid en vernieuwing gaat. Dit programma laat kinderen op een speciale manier leren, waarbij alles met elkaar verbonden is.

Elke week krijgt elke klas minimaal één les GrowWizzKid. En eens in de drie weken komt meester Casper langs voor een bijzondere les. Dan gaan we vaak naar buiten, waar we veel leren. Meester Casper laat ons zien hoe alles in de natuur werkt. Zo kunnen we de dingen die we hebben geleerd in de praktijk brengen en zelf zien hoe het allemaal werkt. We willen graag dat kinderen meer begrijpen van de natuur en daarom doen we ons best om de lessen interessant en leuk te maken.

Logo
Leerling met handen vol modder

Synthese

Op onze school biedt Synthese, een extern bureau gespecialiseerd in logopedie, ergotherapie, psychologie en dyslexie, begeleiding en onderzoek. De logopedisten en ergotherapeuten van Synthese hebben een plekje binnen onze school, wat betekent dat afspraken eenvoudig onder schooltijd kunnen plaatsvinden of direct aansluitend. Deze toegankelijkheid zorgt ervoor dat ondersteuning naadloos kan worden geïntegreerd in het dagelijkse schoolschema.

Bovendien beschikt Synthese over een eigen praktijk in Geleen, wat een extra optie biedt voor ouders die buiten schooluren of elders de voorkeur geven aan begeleiding. Door deze samenwerking streven we ernaar om de ondersteuning en zorg voor onze leerlingen zo laagdrempelig en effectief mogelijk te maken.

Logopedie

Praten en luisteren zijn belangrijk om met anderen en de wereld om ons heen in contact te zijn. Soms kunnen er problemen ontstaan als het moeilijk is om goed te horen, te begrijpen of te praten. Als dat gebeurt, kan het invloed hebben op het dagelijks leven. De logopedist is er om te helpen met alles rondom praten en communiceren.

Logopedie is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met praten, taal, stem, horen en/of dingen met de mond.

Ergotherapie

Ergotherapeuten helpen kinderen om dagelijkse dingen te doen, vooral als het door lichamelijke of psychische problemen moeilijker is geworden. Dit kan variëren van simpele taken zoals eten en aankleden tot ingewikkelder zaken, zoals het herstellen na een ongeluk.

Ergotherapeuten werken op veel verschillende gebieden. Ze helpen bijvoorbeeld kinderen die het lastig vinden om mee te doen op school. 

Dyslexie

Bij kinderen met dyslexie is het lezen (en spellen) moeilijk, en ze hebben hier meer moeite mee dan leeftijdsgenootjes. De resultaten bij het lezen zijn duidelijk minder goed dan bij andere schoolvakken. Ook als ze veel oefenen en extra hulp krijgen, verbetert het lezen nauwelijks. Het probleem is dus moeilijk te verhelpen.

De moeilijkheid die blijft, is een belangrijk teken van ernstige dyslexie. Dit is een belangrijk punt als we kijken naar de aanvraag voor een dyslexieonderzoek. We mogen pas zeggen dat iemand dyslexie heeft als de problemen met lezen niet door andere dingen kunnen komen. Bijvoorbeeld problemen met aandacht, concentratie, langdurige gehoorproblemen, weinig taalonderwijs of een laag niveau van intelligentie.

Wat doet Synthese?

Logopedie

Ergotherapie

Psychologie

Dyslexie

Onderzoek en begeleiding

Psychologie

Bij Synthese werken verschillende soorten hulpverleners samen, zoals psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, dyslexiebehandelaren en studiebegeleiders. Ze werken goed samen om naar allerlei soorten problemen te kijken en passende oplossingen te vinden.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de kosten van het onderzoek en/of de behandeling vergoed door de Jeugdzorg van de Gemeente.

Schoolmaatschappelijk werk

Heeft u weleens vragen of zorgen over de opvoeding van uw kind? Maakt u zich wellicht bezorgd over de ontwikkeling van uw kind en zou u graag eens van gedachten willen wisselen met een professional? Denkt u dat uw kind zelf behoefte heeft aan ondersteuning of simpelweg een luisterend oor? Schoolmaatschappelijk werk staat voor u klaar om samen de (hulp)vraag te bespreken en te verkennen waar mogelijke opties en oplossingen liggen. De deskundigheid en ervaring stelt hen in staat om op een betrokken manier met u samen te werken.

Bovendien zijn ze wekelijks aanwezig op school, waardoor u schoolmaatschappelijk werk laagdrempelig kunt benaderen. U kunt hen gerust aanspreken wanneer u ze tegenkomt. Of het nu gaat om advies, begeleiding of gewoon een informeel gesprek, zij streven ernaar om een vertrouwde en ondersteunende omgeving te bieden waarin u zich gehoord en begrepen voelt.

Schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van Partners in Welzijn.

Wie zijn wij?

GGD Zuid-Limburg

Het is belangrijk dat álle kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg steunt ouders en kinderen om dit te bereiken. Al vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar zetten zij alles op alles om gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom volgen zij tijdens verschillende gezondheidsonderzoeken de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook nodigen ze uw kind uit voor verschillende vaccinaties en zijn ze het hele jaar door beschikbaar voor uw vragen over opgroeien, opvoeden of zorgen om uw kind. Samen bekijken ze welke hulp passend is.

Mijn kind is ziek

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep.

Bij enkele besmettelijke ziekten, die ernstig kunnen verlopen, mag het zieke kind niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is.

Contact gegevens

Bezoek tijdens schooluren

Het is toegestaan om tijdens schooluren aan het gezondheidsonderzoek deel te nemen. De JGZ en GGD heeft hierover afspraken met de school gemaakt.

Overige partners

Naast de eerder genoemde partners zijn er nog andere belangrijke samenwerkingsverbanden die we zeker niet over het hoofd willen zien. Deze partners dragen ook bij aan het verrijken van ons onderwijs en het welzijn van onze leerlingen.

Het Jeugdeducatiefonds

In Nederland groeit één op de negen kinderen op zonder genoeg geld. Als kinderen opgroeien met weinig geld, kan dat moeilijk zijn voor hun groei. Het kan zorgen voor stress, minder goede resultaten op school, minder blij zijn, niet zo goede gezondheid, en later als volwassene niet goed mee kunnen doen. We moeten samen iets doen om dit te verbeteren.

Het Jeugdeducatiefonds helpt kinderen die weinig geld hebben. Ze doen hun best om ervoor te zorgen dat deze kinderen betere kansen krijgen voor de toekomst. Zij willen dat ze de moeilijke situatie van hun familie kunnen doorbreken. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving, en goed voor hoeveel geld we later kunnen verdienen.

Op onze school draagt het Jeugdeducatiefonds onder andere bij aan de gratis schoollunches.

Steam Limburg

STEAM Limburg helpt leerlingen en leerkrachten om meer te doen met Wetenschap en Technologie. Dit doen ze door ervoor te zorgen dat scholen beter samenwerken met bedrijven. Als je leerlingen zelf laat onderzoeken in plaats van alleen te laten luisteren, maak je gebruik van hun nieuwsgierigheid. Dit helpt hen om nieuwe dingen te ontdekken voor de toekomst.

De Domijnen

De Domijnen helpen leerlingen om hun talenten te vinden en sterker te maken. Ze helpen ook om nieuwe vaardigheden te leren en te groeien. De Domijen willen dat iedereen blij en gezond is, en ze vinden het belangrijk dat leerlingen altijd blijven leren. Waarbij kansengelijkheid centraal staat. 

Het Educatie Team van de Domijnen werkt samen met Museum Het nieuwe Domein, Poppodium Volt, Toon Hermans Theater, Filmhuis Zicht en Bibliotheek De Domijnen. Ze zorgen ervoor dat mensen van alle leeftijden in de regio de kans krijgen om beter te worden in taal, lezen, digitale vaardigheden, kunst, cultuur en amateurkunst.

De muzieklessen op school worden verzorgt door De Domijen.

Het Laagland

Bij Het Laagland maken ze toneel waar je van kunt leren. Ze gebruiken de kracht van de verbeelding en het inlevingsvermogen van kinderen. Hiermee willen ze kinderen aanmoedigen om verder te kijken dan wat ze al weten. Ze willen dat kinderen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, en waar ze voor willen gaan. Dit doen ze met toneelstukken in het theater, op school en in de klas. Ze organiseren ook toneelworkshops in de klas en in het theater. Op die manier krijgen kinderen even de kans om zich in een andere wereld onder te dompelen, wat hen helpt om verder te groeien.

Het Laagland maakt op onze school deel uit van onder andere de Verlengde schooldag.