Leerlingen geven ons een 8,2Bron: Scholen op de Kaart!

Parro (logo)

Handle with Care

Samenwerkingsverband

Wat is Handle with Care?

Handle with Care is een samenwerking tussen Veilig Thuis, scholen en leerplicht. We streven ernaar om kinderen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld de volgende schooldag in een vertrouwde omgeving snel en eenvoudig te ondersteunen. Dit biedt aanzienlijke waarde voor het kind.

In Maastricht, het Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek werken de gemeenten samen met alle (speciale) basisscholen om deel te nemen aan ‘Handle with Care’. Het hoofddoel van Handle with Care is het bieden van schoolgerichte ondersteuning aan leerlingen die thuis met geweldsproblemen te maken hebben. Kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken, ervaren veel stress. Als deze stress langdurig aanhoudt, kan dit de ontwikkeling van een kind belemmeren. Een vertrouwde volwassene, zoals een leerkracht, kan helpen om deze stress te verlichten.

Onze school is actief betrokken bij Handle with Care. Het proces is eenvoudig: wanneer de politie bij een huishouden met kinderen aankomt vanwege huiselijk geweld, sturen ze een melding naar Veilig Thuis. Veilig Thuis stuurt dan een Handle with Care-melding naar de leerplichtambtenaar. Deze melding bevat slechts de volgende informatie:

– De naam van het kind
– De geboortedatum van het kind
– Het codewoord ‘Handle with Care’

Op basis van deze gegevens zoekt de leerplichtambtenaar de juiste school en stuurt het Handle with Care-signaal door naar de onderwijscoördinator of directeur. Zij kunnen samen met de leerkracht extra aandacht en ondersteuning aan het betreffende kind bieden.

Binnen Handle with Care worden geen gedetailleerde informatie over het thuisincident gedeeld, en de Handle with Care-meldingen worden niet opgenomen in het schoolsysteem. Alle gegevens met betrekking tot het Handle with Care-signaal worden na ontvangst direct verwijderd.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over dit initiatief, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze directeur Lily Werner via lilywerner@triadescholen.nl Liever met een vertrouwenspersoon spreken? Klik dan hier!

Veelgestelde vragen

Op de website van Augeo vindt u meer informatie over dit initiatief. 

Met ingang van schooljaar 2023/2024 maakt basisschool Reuzepas en alle andere scholen van Triade deel uit van het ‘Handle with Care’-netwerk. 

Wanneer u een klacht heeft over Handle with Care kunt uw klacht neerleggen bij Veilig Thuis regio Zuid-Limburg. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op hun site