Leerlingen geven ons een 8,2Bron: Scholen op de Kaart!

Parro (logo)

Schooltijden & vakantie

Wanneer ben ik vrij?

Vakanties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Als school mogen wij hier van afwijken. De overige vakanties worden landelijk vastgesteld. Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het huidige schooljaar.

Schooltijden

De lessen starten elke ochtend om 08.45 uur. Vanaf 08.30 uur open wij de deuren van het schoolgebouw. Uw kind is dan van harte welkom! Kom niet voor 08.30 uur naar school. Uw kind staat dan voor een gesloten deur.

Rooster

Algemeen rooster
Let op: groep 1 t/m 4 hebben op vrijdagen een afwijkend rooster.

   Maandag 8.45 – 12.15 uur en 13.15 – 15.15 uur
   Dinsdag 8.45 – 12.15 uur en 13.15 – 15.15 uur
   Woensdag 8.45 – 12.45 uur
   Donderdag 8.45 – 12.15 uur en 13.15 – 15.15 uur
   Vrijdag 8.45 – 12.15 uur en 13.15 – 15.15 uur

Afwijkend rooster groep 1 t/m 4 (Alleen vrijdagen)

   Groepen 1 Vrij
   Groepen 2 t/m 4 8.45 – 12.15 uur 

Vakanties & vrije dagen 2023/2024

Schoolvakanties

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

Feestdagen
Uw kind heeft op deze dagen vrij.

2e Paasdag 1 april 2024
Hemelvaart 9 mei & 10 mei 2024 (valt in de meivakantie)
2e Pinksterdag 20 mei 2024

Afwijkende dagen
Op een studiedag heeft uw kind vrij. Onderstaande data zijn o.v.b. en worden in de zomervakantie vastgesteld. 

Studiedag woensdag 13 september 2023
Continurooster vrijdag 13 oktober 2023 (School uit om 14.15 uur)
Studiedag woensdag 6 december 2023
Continurooster vrijdag 22 december 2023 (School uit om 14.15 uur)
Studiedag woensdag 7 februari 2024
Continurooster vrijdag 9 februari 2024 (School uit om 12.15 uur)
Studiedag woensdag 28 februari 2024 
Continurooster vrijdag 26 april 2024 (School uit om 14.15 uur)
Studiedag dinsdag 21 mei 2024 
Studiedag maandag 10 juni 2024
Laatste schooldag vrijdag 5 juli 2024 (School uit om 12.15 uur)

Continurooster:
Voorafgaand aan een vakantie heeft de school een continurooster. Voor kinderen van groep 2 t/m 4 is dit een gebruikelijke schooldag. De school is voor heb uit om 12.15 uur. Leerlingen van groep 5 t/m 8 lunchen die dag gezamenlijk op school – de school is voor hen uit om 14:15u.

Met uitzondering van vrijdag 9 februari 2024 & vrijdag 5 juli 2024. De school is dan om 12.15 uur uit.

Veelgestelde vragen

Zowel vóór school als na school én in de vakanties biedt BSO Reuzepas opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 

Uw kind kan terecht vanaf 07.00 uur

BSO Reuzepas is onderdeel van onze partner Spelenderwijs.

Plan (dokters)afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden of in de middag. 

Is er geen andere mogelijkheid? Meld u kind dan tijdig af bij de groepsleerkracht. Dit kan via een Parro-bericht.

Een studiedag is een vrije dag voor leerlingen, maar het is een werkdag voor leerkrachten. Op een studiedag bespreken leerkrachten belangrijke zaken omtrent het onderwijs op school, de planning en ook vaak de algehele visie van de school.

Nee, u mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Wanneer u dit wel doet kunt u een boete krijgen. 

Kunt u vanwege uw werk geen vrij krijgen in de schoolvakanties? Dan kunt u een verlofaanvraag indienen bij de directie. Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de wetgeving.

Meer informatie

Soms is er een reden waarom uw kind (tijdelijk) niet naar school kan. Bijvoorbeeld bij een huwelijk of religieuze feestdagen.

U dient de verlofaanvraag in bij de directeur van onze school via het online aanvraagformulier. De directie toetst uw aanvraag aan de wetgeving. 

Meer informatie