Bs Reuzepas is een ‘Gezonde School’.

Bs Reuzepas is een ‘Gezonde School’. 21-9-2018  

Met trots mag bs Reuzepas zich een Gezonde School noemen.

 

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt ons hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Bs Reuzepas heeft binnen het thema voeding alle vier de pijlers van een Gezonde School op orde. Dit is ook te zien aan het vignet bij de hoofdingang. (zie afbeelding)

De Gezonde School-pijlers

*Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
*Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
*Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
*Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Terug naar Nieuws