De school

Basisschool Reuzepas ligt midden in de wijk Geleen-Zuid van de gemeente Sittard-Geleen. Reuzepas is een Integraal Kindcentrum (IKC). Dat betekent dat ons gebouw niet alleen een basisschool is, maar ook huisvesting biedt aan een Kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opgang en  2 Peuterspeelzalen. Tevens is er de mogelijkheid om over te blijven (TSO).
Het gebouw heeft daarnaast een aantal spreekkamers die gebruikt worden door logopedisten en ergotherapeuten van Synthese en door schoolmaatschappelijkwerk van PIW.

Binnen basisschool Reuzepas hebben we een hart voor kinderen en oog voor resultaat. Wij vinden dat onze kinderen recht hebben op het beste onderwijs dat wij hen kunnen bieden.

Als school zijn we daarom continu in beweging, we willen er alles aan doen om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. We zorgen er daarom voor dat ons onderwijs zoveel mogelijk toekomstbestendig is, zodat de kinderen alle kennis en vaardigheden bezitten die deze moderne tijd van ze vraagt.

Hier beneden vindt u onze speerpunten voor het schooljaar 2021-2022. Voor meer informatie over onze speerpunten, verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

Gepersonaliseerd onderwijs

Al een aantal jaar werken wij op onze school met meer gepersonaliseerd onderwijs. Op die manier kunnen kinderen zich op hun eigen niveau ontwikkelen, onder begeleiding van leerkrachten en onderwijsassistenten. Er wordt gebruik gemaakt van weektaken en chromebooks, zodat kinderen zelfstandig aan hun doelen kunnen werken.

Ook gaat het in deze moderne tijd niet meer alleen om wat we weten, maar zeker ook om het aanleren van vaardigheden die passen in deze 21ste eeuw. Denk hierbij aan het ontwikkelen van ICT vaardigheden, samenwerken en kritisch denken.

Technisch lezen en taal

Naast het aanleren van vaardigheden, vinden wij het vergroten van kennis een zeer belangrijk doel. In het schooljaar 2020-2021 hebben wij daarom extra ingezet op technisch lezen en taal; de belangrijkste vaardigheden om kennis te vergroten. Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling, werken we samen met Synthese op het gebied van o.a. logopedie en maken we gebruik van onderwijsassistenten.

GrowWizzKid

In het schooljaar 2021-2022 richten we ons ook op ontdekkend en ontwerpend leren en op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Zo heeft basisschool Reuzepas als eerste school in Zuid Limburg een GrowWizzKid aangeschaft. Dit is een hightech binnenteeltsysteem, waarmee kinderen onder leiding van een gastdocent groenten gaan kweken als sla, worteltjes en radijs in ons eigen schoolgebouw. De lessen vanuit GrowWizzKid koppelen we aan taal, reken, techniek en wereldoriƫntatie. We zien nu al hoeveel verwondering, enthousiasme en betrokkenheid dit alles oproept bij de kinderen!

Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)

Met onder andere de GrowWizzKid zijn we hard op weg om Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) te worden. Onderzoek door partners van het meerjarige GBT-project, als de provincie Zuid-Limburg en de Universiteit van Maastricht, laat zien dat hoe jonger je begint met het aanleren van een gezonde levenswijze, hoe groter het effect op de lange termijn is.
In schooljaar 2020-2021 is er mede daarom op ons schoolplein een voedselbosje aangeplant, in samenwerking met het IVN en CNME de Rollen. Op deze manier maakten wij een start met vergroenen en verduurzamen van onze omgeving.

Sport

Sportiviteit hoort ook bij een gezonde leefstijl. De gymlessen worden al een aantal jaren verzorgd door een gymleraar van Ecsplore. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om mee te doen met de gratis Sport na school-lessen. Leerlingen uit groep 1-2 kunnen meedoen met Sport na school op dinsdag, aansluitend na schooltijd tot 16:15u in de kleutergymzaal in school. Leerlingen uit groep 3 t/m 6 kunnen deelnemen op maandag, aansluitend na schooltijd tot 16:30u in de gymzaal aan de Gounoudstraat.

Muziekonderwijs

Wij willen ons als school ontwikkelen in het aanbieden van muziekonderwijs. Daarom zullen in schooljaar 2021-2022 muzieklessen worden verzorgd door een muziekdocent van de Domijnen, samen met de eigen groepsleerkracht. Op deze manier komen alle kinderen in aanraking met het maken van muziek, ervaren zij hoe leuk samen muziek maken is en dragen we bij aan talentontwikkeling.

Kinderen verdienen het allerbeste onderwijs om zo goed mogelijk voorbereid te worden op hun toekomst. Samen met u kunnen we daar de hele basisschoolloopbaan aan werken, want bij deze ontwikkeling hebben wij u als ouders en verzorgers nodig. Wij zien u als partners in onderwijs en opvoeding en doen er dan ook alles aan om u op een positieve manier te betrekken bij het onderwijs en nodigen u uit om met ons mee te denken.

Team basisschool Reuzepas

Onze schoolgids