Kindcentrum

  • Kinderopvang
  • Peuterspeelzaal
  • Voorschoolse opvang
  • Naschoolse opvang
  • Vakantie opvang

Spelend wijs en wijzer worden in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving onder een dak in de basisschool bij u in de buurt? Dat kan bij Kind Centrum Reuzepas. Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen hier terecht voor kinderopvang van 0 tot 4 jaar (KDV Reuzepas) en voor bezoek aan de peuterspeelzaal vanaf 2 jaar en 3 maanden (PSZ Robbedoes). Voor de kinderen vanaf 4 jaar is er niet alleen onderwijs, maar ook voorschoolse, naschoolse én vakantieopvang bij de buitenschoolse opvang (BSO Reuzepas). Alles onder 1 dak.

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag op schooldagen en het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang zijn tevens geopend tijdens alle vakanties. Kom samen met uw kind een keer een kijkje nemen en loop binnen. Meer informatie over o.a. alle mogelijkheden wat betreft de opvang van uw kind kunt u vinden op www.spelenderwijs.nl

Ook het overblijven, tussenschoolse opvang (TSO) kan binnen Reuzepas worden geregeld.

Peuterc-robbedoes

Gevestigd binnen IKC Reuzepas.
Telefoonnummer 046-410 40 40.
Tijdens het schooljaar 2019-2020 is Robbedoes telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 15.45 uur en op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.


KDV-dereuzepas
Meer informatie volgt snel.


BSO-reuzepas
Dit kan inhouden;

  • Voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur tot begin schooltijd.
  • Naschoolse opvang vanaf 15.15 uur (woensdag 12.45 uur) tot 18.30 uur.
  • Vakantieopvang tijdens schoolvakanties van 08.00 tot 18.00 uur.

ECS

Stichting Ecsplore – onderdeel van PIW Groep – werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de doelgroepen.

Op Bs Reuzepas worden 2x per week de gymlessen verzorgd door een gymdocent van Ecsplore. Daarnaast biedt BS Reuzepas 2x per week gratis naschools sporten aan volgens onderstaand rooster, dat verzorgd wordt door Ecsplore in onze gymzalen.

Op maandag na school groep 1 en 2

Op donderdag na school groep 3 t/m 6


Synthese
Welkom bij Synthese!
Binnen ons centrum zijn de volgende disciplines gevestigd:
Logopedie, Ergotherapie, Psychologie en studiebegeleiding basis- en middelbaar onderwijs.
Op basis van onze gezamenlijke deskundigheid zijn wij in staat cliëntgerichte zorg op maat te bieden aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Daar waar wenselijk of noodzakelijk zullen wij als multidisciplinair team samenwerken.
hier


partners-in-welzijn
Altijd het juiste adres
 voor informatie, hulp en steun,
   voor ontmoeting, creativiteit en beweging.

BS Reuzepas onderhoudt goede contacten met PIW, zo heeft onze schoolmaatschappelijk werker 1x per week een spreekuur op onze school.

Zo kunt u bijvoorbeeld laagdrempelig eens praten met een professional, als u vragen of zorgen heeft omtrent het opvoeden of opgroeien van u kinderen. Ook kunt u vragen of hij eens met uw zoon of dochter praat.

Zijn spreekuur is op onze school op dinsdag van 14.30 – 15.30

Contactgegevens schoolmaatschappelijk werker:

Joshua Ramakers
Mail: jramakers@piw.nl
Tel: 046 850 6910