Missie en visie

De visie en missie

De missie van onze school is:
Basisschool Reuzepas wil kinderen goed voorbereiden op de maatschappij door ze kennis, vaardigheden en talenten te laten ontwikkelen en door ze een nieuwsgierige en onderzoekende houding te leren.

Om dit te bereiken hebben we de afgelopen jaren een start gemaakt met een aantal ontwikkelingen die we de komende jaren verder willen uitbouwen.

Om te beginnen streven wij als school voortdurend naar een fijn en veilig schoolklimaat. Dit is de basis waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Omdat we willen dat de kinderen zich ontwikkelen tot sociale en zelfbewuste wereldburgers met respect voor elkaar en de omgeving, wordt in alle groepen gebruik gemaakt van de methode KiVa. Dit is een methode die de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert en het pesten tegengaat.

In de ochtend richten we ons vooral op het aanleren van kennis, zoals het maken van sommen, het leren lezen en het schrijven van woordjes en teksten. Dit vraagt om veel oefening en herhaling en dat doen niet alle kinderen op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Daarom werken wij zoveel mogelijk met gepersonaliseerd onderwijs, dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind.

In groep 1, 2 en 3 wordt gewerkt met ontwikkelingsgericht onderwijs. De leerdoelen worden gekoppeld aan een thema, waardoor de lesstof meer betekenis krijgt voor de kinderen en ze spelenderwijs leren.

In groep 3 en 4 wordt gewerkt in circuitvorm. De leerkracht geeft uitleg aan een klein groepje leerlingen, aangepast aan hun niveau. De andere groepjes zijn ondertussen zelfstandig bezig met het verwerken van de leerstof. Dit gebeurd op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de Chromebook, met een spelletje of een werkboek.

In groep 5 t/m 8 wordt er gewerkt met een weektaak. De leerkracht geeft kort instructie aan de hele groep, waarna de kinderen aan de slag gaan met hun weektaak. Ze verwerken de leerstof deels digitaal via de Chromebook, maar ook schriftelijk op werkbladen of in samenwerkingsvormen.
De leerkracht kan intussen instructie en begeleiding bieden aan kleine groepjes, afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.

In de middag gaan we het geleerde in de ochtend verbinden en verdiepen met behulp van projecten. Schooljaar 2021-2022 gaan alle kinderen aan de slag met natuur, techniek en duurzaamheid.

In schooljaar 2020-2021 hebben een aantal klassen al kennis gemaakt met de GrowWizzKid; een hightech teeltsysteem om groenten als sla en radijsjes in de kweken. Dit schooljaar gaan alle leerlingen hiermee aan de slag, onder begeleiding van een gastdocent. Er wordt gebruik gemaakt van een structureel lesprogramma, dat gekoppeld is aan voedseleducatie, techniek, natuur, duurzaamheid en innovatie. De lessen van de GrowWizzKid dragen ook bij aan onze ambitie om Gezonde School van de Toekomst te worden.

Daarnaast maken wij in schooljaar 2021-2022 een stap vooruit op het gebied van muziekonderwijs. Onder begeleiding van een muziekdocent van de Domijnen krijgen alle leerlingen structureel en in doorgaande lijn muziekonderwijs aangeboden in de klas. We willen op deze manier bijdragen aan beleving, vaardigheden en talentontwikkeling.

Op onze school zien we ouders als partners, alle ouders zijn betrokken bij hun kind, zij kennen hun kind het beste, samen met de ouders willen we elkaar helpen en ondersteunen op het gebied van onderwijs en opvoeding. Goede communicatie is hiervoor essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie.