Oudervereniging

De oudervereniging (OV) ondersteunt de school bij de organisatie van schoolactiviteiten, die zonder de hulp van ouders niet plaats zouden kunnen vinden. Ouders en leerkrachten leren elkaar door de OV op een andere manier kennen dan alleen tijdens bijvoorbeeld een oudergesprek.

Basisschool Reuzepas heeft een betrokken OV die veel sfeervolle activiteiten ondersteunt, helpt voorbereiden en vormgeven. Hierbij kan gedacht worden aan het versieren van de school voor verschillende vieringen, het helpen voorbereiden van bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het ondersteunen bij o.a. het schoolontbijt en het Zomerfeest aan het eind van het schooljaar.

Dagelijks bestuur:

  • Yvonne Stassen
  • Joyce Bollen
  • Delie op den Camp