Peutercentrum Robbedoes

Peuterc-robbedoes

Telefoonnummer 046-410 40 40.

Voor jonge kinderen is het goed dat ze leren omgaan met andere kinderen. Zolang ze nog niet naar school gaan, kan dat bijvoorbeeld in een peutercentrum, voorheen de peuterspeelzaal. Deze zijn speciaal bedoeld voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Zij kunnen tijdens gewone schoolweken één of enkele dagdelen per week terecht. Ze kunnen daar spelen met andere kinderen, ervaringen opdoen, wennen aan een andere omgeving, andere gewoonten en leren even loskomen van hun ouders. Spelenderwijs reiken de speciaal hiervoor opgeleide leidsters de kinderen ontwikkelingskansen aan. Zij begeleiden en verzorgen het kind. Zij spelen met de kinderen en stimuleren hen zelf initiatieven te nemen.

Door hun scholing zijn de leidsters in staat om in een vroeg stadium eventuele ontwikkelingsachterstand – of stoornissen te herkennen. Ze zullen dit dan altijd met de ouders bespreken. Het peutercentrum werkt met groepen van maximaal 20 kinderen. De groep wordt geleid door twee vaste, geschoolde leidsters. Tevens zijn er een aantal vrijwilligers werkzaam.

De peuter kan het peutercentrum bezoeken vanaf 2 jaar en 3 maanden. Als een kind op deze leeftijd niet zindelijk is, levert dat binnen het peutercentrum geen probleem op. Soms zijn er wachtlijsten voor peutercentra. Een kind kan hooguit twee (tot drie) dagdelen in de week de peuterspeelzaal bezoeken. Regelmatig betrekken de leidsters de ouders bij activiteiten. In het kader van vroeg- en voorschoolse educatie VVE werken de leidsters van Robbedoes samen met de leerkrachten van basisschool Reuzepas. Er wordt diverse keren per jaar met elkaar overlegd. De meeste peuters stappen als ze vier jaar zijn over naar Basisschool Reuzepas. Via een uitgebreid formulier worden alle gegevens over de ontwikkeling van de kinderen (alleen met uw toestemming) doorgegeven aan de basisschool.

Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 12 maanden bij het peutercentrum worden ingeschreven, middels een daarvoor bestemd inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de leidsters.

Uw kind blijft normaliter ingeschreven tot het einde van de maand waarin het 4 jaar wordt. Opzegging is altijd nodig. U dient uw kind dan minimaal 2 maanden van te voren af te melden, door een daarvoor bestemd formulier (bij de leidsters te verkrijgen) in te vullen en te ondertekenen.

Onder leiding van gediplomeerde krachten wil het peutercentrum de ontwikkeling van kinderen stimuleren o.a. door het bieden van mogelijkheden om te spelen en andere peuters en volwassenen te ontmoeten. Een peutercentrum heeft de mogelijkheid om te laten samenspelen met leeftijdgenootjes binnen en buiten; creatief bezig te zijn; te beschikken over speelgoed waar thuis vaak geen plaats voor is; te laten spelen in een ruimte die zoveel mogelijk aangepast is aan de verlangens en aan de mogelijkheden van het kind.

Ouderbijdrage Robbedoes; De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het aantal dagdelen dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt. Eén dagdeel (ochtend of middag) is 2 ½ uur. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de stichting Spelenderwijs: www.spelenderwijs.nl.

Tijdens het schooljaar 2019-2020 is Robbedoes telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 15.45 uur en op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.

 

Verdere informatie volgt vanaf 1 januari 2020.

 

Marlies Hendriks Juf Marlies Hendriks

José LeunissenJuf José Leunissen