Peutercentrum Robbedoes

Peuterc-robbedoes

Telefoonnummer 046-410 40 40.

Voor jonge kinderen is het goed dat ze leren omgaan met andere kinderen. Zolang ze nog niet naar school gaan, kan dat bijvoorbeeld in een peutercentrum, voorheen de peuterspeelzaal. Zij kunnen tijdens schoolweken minimaal 2 dagdelen bij de peuteropvang terecht. De peuters kunnen spelen met andere kinderen, ervaringen opdoen, ze ontwikkelen hun sociale vaardigheden, leren delen en rekening houden met een ander. Ze sluiten vriendschappen met andere kinderen en leren ruzies op te lossen.

De pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. Er is spelmateriaal aanwezig dat aansluit bij de verschillende ontwikkelingsgebieden en naast binnenspelen wordt er natuurlijk ook lekker buiten gespeeld met o.a. zand, ballen en fietsen.
De pedagogisch medewerkers zijn in staat om in een vroeg stadium eventuele ontwikkelingsachterstand – of stoornissen te herkennen. Ze zullen dit dan altijd met de ouders bespreken zodat verdere stappen ondernomen kunnen worden. Robbedoes werkt met 2 groepen van maximaal 16 kinderen. Elke groep wordt geleid door minimaal twee vaste pedagogisch medewerkers. Tevens zijn er een aantal vrijwilligers werkzaam.

In het kader van vroeg- en voorschoolse educatie VVE wordt er samen gewerkt men met de leerkrachten van basisschool Reuzepas. Er wordt diverse keren per jaar met elkaar overlegd. De meeste peuters stappen als ze vier jaar zijn over naar Basisschool Reuzepas. Via een uitgebreid formulier worden alle gegevens over de ontwikkeling van de kinderen (alleen met uw toestemming) doorgegeven aan de basisschool.

Meer informatie over o.a. aanmelding, opvangtijden, tarieven en contactpersonen, kunt u vinden op de website van Spelenderwijs.
www.spelenderwijs.nl

Marlies Hendriks Juf Marlies Hendriks

José LeunissenJuf José Leunissen