Project O en O (onderzoekend en ontwerpend leren) in groep 8

Opdracht O & O (onderzoekend en ontwerpend leren) groep 8.

Probleemstelling

Het techniekbedrijf ozobot.com wil uitbreiden. Het liefst willen ze techniek koppelen aan rekenen, omdat ze veel dingen gemeen hebben. De eigen ideeën van de makers zijn tot nu toe niet overtuigend genoeg om op de markt te brengen, ze vragen daarom de hulp van de mensen die er mee spelen: leerlingen van groep 8.
Zelf zijn de makers aan het denken om de ozobot te koppelen aan een les over wiskundige ruimtefiguren. Hoe dat er uit moet zien? Geen idee. Het kan door middel van een spelvorm of juist het maken van iets heel nieuws.

Het spel mag niet te groot zijn. De plaat die gebruikt mag worden is dan ook al mee geleverd. Daarnaast zijn er uitslagen mee geleverd die gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen, deze moeten er in voorkomen.

Samenvattend:

  • Ozobot en wiskundige ruimtefiguren moeten ervoor zorgen dat: enerzijds de ozobot gebruikt kan worden en anderzijds kinderen leren wat de wiskundige ruimtefiguren zijn.
  • Materialen die gebruikt moeten worden: houten plank (50×30 cm), ozobot, uitslagen van de wiskundige ruimtefiguren.
  • Andere materialen mogen ook gebruikt worden.
  • Zorg ervoor dat je ontwerp er aantrekkelijk uitziet.

 

Terug naar Nieuws