Tussenschoolse opvang

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Niet alleen tijdens de lesuren zijn kinderen op school, maar veel kinderen ook tijdens de Tussen Schoolse Opvang (TSO).Alle kinderen die gebruik willen maken van de tussen schoolse opvang moeten zijn ingeschreven via het administratie-/registratie programma: “Overblijven met Edith”.

De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. De school verzorgt melk.

Verzekering

De Ongevallen- en WA-verzekering van school is ook tijdens het overblijven van toepassing voor de overblijfkinderen en de overblijfkrachten.

Inschrijven

BS  Reuzepas biedt Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de schooldagen waarop de kinderen zowel  ’s ochtends als ’s middags les hebben, dus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

U kunt uw kind(eren) laten overblijven één of meerdere dagen in de week, maar er bestaat ook de mogelijkheid uw kind(eren) incidenteel te laten overblijven.

Inschrijven en registreren doet u via de website:

www.overblijvenmetedith.nl

Aan- en afmeldingen

Wijzigingen in de overblijfmomenten dient u zelf online in te voeren. Dit is voor u en voor ons mogelijk tot 10.00 uur op de dag van het overblijven.

Indien uw kind(eren) niet (tijdig) is/zijn afgemeld, brengen we de desbetreffende dag(en) in rekening. Ook bij ziekte en excursies dient u zelf uw kind(eren) van de lijst te halen.

Kosten

De kosten van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) bedragen Euro 1,25 per overblijfbeurt per kind. Deze kosten worden maandelijks middels een automatische incasso geïnd.

De automatische incasso vindt plaats aan het einde van de volgende maand (voor het aantal keren dat uw kind(eren) is/zijn overgebleven). Bijvoorbeeld: de maand september wordt aan het einde van de maand oktober geïncasseerd.

Bij inschrijving dient u een machtiging te geven t.a.v. automatische incasso.

Rabobank : NL 74 RABO 0135 7348 00